صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : اسمعیل
نام خانوادگی : گوهررستمی
واحد سازمانی : ریاست
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
پست سازمانی
سابقه خدمت : 29
تلفن : 01155210896
آدرس پست الکترونیکی :