صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : بهمن
نام خانوادگی : برهمت
واحد سازمانی : معاونت اداری و مالی و توسعه منابع انسانی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مبانی فقه و حقوق اسلامی
پست سازمانی معاونت اداری و مالی و توسعه منابع انسانی
سابقه خدمت : 24
تلفن : 01155210892
آدرس پست الکترونیکی : bahman _8003@yahoo.com