صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : محمد
نام خانوادگی : ابراهیمی
واحد سازمانی : دانشجویی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی :
پست سازمانی کارشناس مسئول تربیت بدنی و فوق برنامه
سابقه خدمت : 24
تلفن : 01155210893
آدرس پست الکترونیکی :