صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : مهدی
نام خانوادگی : بروجردی
واحد سازمانی : کارشناس مسئوا امور اداری
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی :
پست سازمانی کارشناس مسئوا امور اداری
سابقه خدمت : 18
تلفن : 011-55210295
آدرس پست الکترونیکی :